होमिओपथि- एक वरदान ………… डॉ. श्रीराम हिर्लेकर

होमिओपॅथी  ही उपचार पध्दती १७९० मध्ये जर्मन डॉ. हानेमान यांनी शोधून काढली. आज जगात अनेक देशांमध्ये अलोपथीला पर्याय म्हणून ती वापरली जाते. Similia Similibus Curentur अर्थात काट्याने काटा काढणे या…

Indoor Sports Results

Indoor sports Results  of  DFC 2017 are declared   Indoor sports were organized at Sindhunagari Sports Complex on 19th November 2017. Congratulations to all winners and participants and the DFC…

SMN November 2017

Nov 2017 What will you read in this... point 1 point 2 point 1 point 2 point 1 point 2 point 1 point 2 point 1 point 2 point 1 point 2 point 1 point…