नरेंद्र डोंगर भ्रमंती…. डॉ. राजेश नवांगुळ, सावंतवाडी.

आज आपणा सगळ्यांना सांगण्यास अत्यंत आनंद होत आहे की आज नरेंद्र डोंगर भ्रमंतीचे 11 वर्षं पूर्ण झाली , काही अपवाद वगळता ही गोष्ट अव्याहत पणे करू शकलो याचे परमेश्वराकडे आभार.....…

पहिली मॅराथाॅन…….डॉ. किरण पाटणकर, देवगड.

पहिली मॅराथाॅन   मि आणी sd ने हाफ मॅरा.या प्रकरणात पडुन अनुभवायच ठरवले ते अक्षरशः Accidently , तत्पुर्वी अनुभवाच्या नावाखाली देवगड कुणकेश्वर आणी तळेबाजार नांदगाव चालणे इतकीच शिदोरी होती  …

दंत आरोग्य – डॉ. अभिजित वझे, सावंतवाडी.

दंत आरोग्य यात मूलतः ‘संपूर्ण आरोग्य असच शीर्षक शोभले असते , पण ’दंत’ हा शब्द खास यासाठी, की काही ‘दंत-कथा’ पुसल्या जाव्यात , काही अगदी लहान, पण तितक्याच अगदी महत्वाच्या…

आरोग्यलेखांचे आजार

DFC ची WEBSITE दिमाखदार  ‘ जल्लोषात ‘ सादर करणा-या WEBAPP TEAM चे मनःपुर्वक अभिनंदन! डॅा. हिर्लेकरांचा फोन आला सर आरोग्यावर एक Medical Lकिंवा Non – Medical  आर्टीकल पाडा. आम्ही Professional…

भारतीय सण,रूढीपरंपरा आणि संस्कृती या मागील वैज्ञानिकता – वै. श्री. सुविनय दामले, कुडाळ.

भारतीय सण,रूढीपरंपरा  आणि संस्कृती या मागील वैज्ञानिकता.   सण साजरे  करण्यामध्ये परंपरागत रूढी,चालीरिती जशा महत्वाचा, भाग घेतात तसाच आध्यात्मिक,सामाजिक,आशय देखील असतो. सण साजरे करणे ही जशी भक्तीमार्गातील उपासना पध्दत आहे…