Legal | Register Now | Login | App Download

नरेंद्र डोंगर भ्रमंती…. डॉ. राजेश नवांगुळ, सावंतवाडी.

आज आपणा सगळ्यांना सांगण्यास अत्यंत आनंद होत आहे की आज नरेंद्र डोंगर भ्रमंतीचे 11 वर्षं पूर्ण झाली , काही अपवाद वगळता ही गोष्ट अव्याहत पणे करू शकलो याचे परमेश्वराकडे आभार.....…

Continue Reading

पहिली मॅराथाॅन…….डॉ. किरण पाटणकर, देवगड.

पहिली मॅराथाॅन   मि आणी sd ने हाफ मॅरा.या प्रकरणात पडुन अनुभवायच ठरवले ते अक्षरशः Accidently , तत्पुर्वी अनुभवाच्या नावाखाली देवगड कुणकेश्वर आणी तळेबाजार नांदगाव चालणे इतकीच शिदोरी होती  …

Continue Reading

दंत आरोग्य – डॉ. अभिजित वझे, सावंतवाडी.

दंत आरोग्य यात मूलतः ‘संपूर्ण आरोग्य असच शीर्षक शोभले असते , पण ’दंत’ हा शब्द खास यासाठी, की काही ‘दंत-कथा’ पुसल्या जाव्यात , काही अगदी लहान, पण तितक्याच अगदी महत्वाच्या…

Continue Reading

होमिओपथि- एक वरदान ………… डॉ. श्रीराम हिर्लेकर

होमिओपॅथी  ही उपचार पध्दती १७९० मध्ये जर्मन डॉ. हानेमान यांनी शोधून काढली. आज जगात अनेक देशांमध्ये अलोपथीला पर्याय म्हणून ती वापरली जाते. Similia Similibus Curentur अर्थात काट्याने काटा काढणे या…

Continue Reading
Close Menu