रुबेला म्हणजे काय?

रुबेला म्हणजे काय? रुबेला हा एक विषाणूजन्य रोग आहे. रुबेला या शब्दाचा अर्थ आहे किंचीत लाल.ह्या रोगात अंगावर लालसर ठिपके दिसू लागतात, ह्याला जर्मन मिझल्स असेही म्हणतात व काही जण…

दंत आरोग्य – डॉ. अभिजित वझे, सावंतवाडी.

दंत आरोग्य यात मूलतः ‘संपूर्ण आरोग्य असच शीर्षक शोभले असते , पण ’दंत’ हा शब्द खास यासाठी, की काही ‘दंत-कथा’ पुसल्या जाव्यात , काही अगदी लहान, पण तितक्याच अगदी महत्वाच्या…

भारतीय सण,रूढीपरंपरा आणि संस्कृती या मागील वैज्ञानिकता – वै. श्री. सुविनय दामले, कुडाळ.

भारतीय सण,रूढीपरंपरा  आणि संस्कृती या मागील वैज्ञानिकता.   सण साजरे  करण्यामध्ये परंपरागत रूढी,चालीरिती जशा महत्वाचा, भाग घेतात तसाच आध्यात्मिक,सामाजिक,आशय देखील असतो. सण साजरे करणे ही जशी भक्तीमार्गातील उपासना पध्दत आहे…

होमिओपथि- एक वरदान ………… डॉ. श्रीराम हिर्लेकर

होमिओपॅथी  ही उपचार पध्दती १७९० मध्ये जर्मन डॉ. हानेमान यांनी शोधून काढली. आज जगात अनेक देशांमध्ये अलोपथीला पर्याय म्हणून ती वापरली जाते. Similia Similibus Curentur अर्थात काट्याने काटा काढणे या…